Contacte

Weaving Collection

WEAVING Collection, dissenyada per estudi{H}ac JMFerrero, sintetitza els diferents mètodes d'entrellaçar fils per a compondre teixits en una sèrie de 14 propostes de disseny. La trama gràfica que generen cadascun d'aquests mètodes s'ha traslladat a un sistema de píxels a diferents escales per a crear el concepte de cada proposta d'una forma gràficament sobredimensionada. D'aquesta manera, es creen efectes òptics tridimensionals que interactuen amb la llum, el color i els acabats de les baules que componen les cortines de Kriskadecor.